Veilige en beveiligde opslag

Onze klanten kunnen er op vertrouwen dat hun bezittingen in opslag bij een C2Store vestiging veilig zijn en dat iedere locatie goed beveiligd is zodat er geen onbevoegden bij de zeevrachtcontainers kunnen komen zonder dat er een alarm afgaat.

 

BEWAKING en BEVEILIGING

Onze vestigingen zijn voorzien van:

  • opslagruimtes met een veiligheidsslot voorzien van bluetooth verbinding en te openen met een spciale App op de telefoon
  • een volledig omheind terrein
  • electronische toegangspoorten met een individuele toegansgcode per klant
  • een alarmsysteem met toegangsregistratie
  • lichtsensoren
  • camerabewaking

 

TOEGANG

Toegang tot de vestiging waar opslagruimte is gehuur verkrijgt men middels een persoonlijke toegangscode om op het terrein te komen waar de opslagcontainers staan. Daarnaast krijgt u toegang tot de door u gehuurde container via een bluetooth verbinding en een speciale App die u via u smartphone dient te gerbuiken. In het geval u geen smartphone heeft of deze per ongeluk niet heeft meegenomen kunt u middels een code toch toegang krijgen tot uw container.

Een deel van de containers, welke uitegrust zijn met een rolluik dienen te worden ontsloten door middel van een sleutel. Deze sleutel wordt in een sleutelkluis naast de container bewaard en kan niet worden meegenomen. De sleutelkluis wordt eveneens geopend via een bluetooth verninding of, indien dit niet mogelijk is, met een perosonlijke code.

 

AANWEZIGHEID PERSONEEL

Ons personeel is in principe tijdens kantooruren aanwezig en de medewerkers zullen er alles aan doen om verdacht gedrag te herkennen en daarvoor de geëigende maatregelen treffen.

 

BRANDVEILIGHEID

Onze vestigingen worden geinspecteerd door de brandweer op brandveiligheid en maatregelen zijn genomen om de verplichtingen en adviezen van de brandweer op te volgen. Zo zullen er voldoende blusmiddelen aanwezig zijn op de locatie en is er ook een brandmeldingssysteem met de brandweer, die binnen de daartoe gestelde tijd aanwezig zal zijn om de nadelige gevolgen van een eventuele brand zo min mogelijk te laten zijn. Zeevrachtcontainers in oorspronkelijke staat branden vrijwel nimmer uit. Dit heeft te maken met d econstructie van de containers en het feit dat er bij brand in een gesloten container te weining zuurstof zal zijn waardoor een brand meestal vanzelf dooft als de container dicht blijft. Alleen bij bepaalde materialen, die volgens de algemene vorowaarden van C2Store niet opgslagen mogen worden, is bij eenbrand er kans op een schade bij andere containers.